സ്വര്‍ണ വില ഇന്നും കൂടി. 200 രൂപയാണ് പവന്‍ ഇന്ന് കൂടിയത്. വ്യാഴാഴ്ചയും ഇതേ തോതില്‍ വില വര്‍ധനവുണ്ടായിരുന്നു. പവന് 21,760 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 2,720 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടാകുന്നത്.